Οι νέες Κατευθυντήριες οδηγίες για την Υψηλή Αρτηριακή Πίεση των ACC/ΑΗΑ 2017

Εγκυμοσύνη και χρόνια Νεφρική Νόσος
09/09/2017

Οι νέες Κατευθυντήριες οδηγίες για την Υψηλή Αρτηριακή Πίεση των ACC/ΑΗΑ 2017

Οι νέες Κατευθυντήριες οδηγίες για την Υψηλή Αρτηριακή Πίεση των ACC/ΑΗΑ 2017

( American College of Cardiology και American Heart Association)

Χαμηλώνουν το όριο Ορισμού της Υπέρτασης στα 130/90 mmHg

Η Υψηλή Αρτηριακή πίεση θα πρέπει να θεραπεύεται νωρίτερα με αλλαγή του τρόπου ζωής και σε μερικούς ασθενείς και με θεραπευτική αγωγή,

έχοντας πλέον στόχο τιμές μικρότερες από 130/80 και όχι το 140/90 . Αυτά λένε οι καινούριες κατευθυντήριες οδηγίες της ACC/AHA για την διάγνωση, πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης

Η καινούρια κατάταξη της ΑΠ έχει ως εξής

  • Φυσιολογική ΑΠ: Μικρότερη από 120/80mmHg
  • Αυξημένη ΑΠ: Συστολική μεταξύ 120-129 και Διαστολική μικρότερη από 80 mmHg
  • Σταδίου 1 : Συστολική μεταξύ 130-139 ή Διαστολική μεταξύ 80-89 mmHg
  • Σταδίου 2: Συστολική τουλάχιστον 140 ή διαστολική τουλάχιστον 90mmHg
  • Υπερτασική κρίση: Συστολική μεγαλύτερη από 180 mmHg και/ή

Διαστολική μεγαλύτερη από 120 mmHg, επιβάλλοντας

  • 1ον κατάλληλες αλλαγές στη θεραπευτική αγωγή τους ΑΝ δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις προβλημάτων
  • 2ον ανάγκη άμεσης νοσηλείας όταν υπάρχουν σημεία βλάβης στα όργανα στόχους

Η μέχρι πρότινος Σταδίου 1 Υπέρταση στα όρια 140/90 mmHg, χαρακτηρίζεται πλέον Σταδίου 2

Περισσότερα εδώ