Ελένη Πάνου Τοκατλίδου


Ειδική Νεφρολόγος


Στο Ιατρείο της κ Πάνου ο ασθενής θα αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα, σεβασμό και απεριόριστη διάθεση προσφοράς.

Η συνεχής ενημέρωση στην εξέλιξη της Νεφρολογίας, η Κλινική εμπειρία της ιατρού η οποία εκτείνεται σε όλο το φάσμα της Νεφρολογίας καθώς και η συνεργασία της με τις μεγαλύτερες Νεφρολογικές Κλινικές σε όλη την Ελλάδα εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη και συνεχή αντιμετώπιση του νεφρολογικού ασθενή.