Υπηρεσίες

εικονίδιο

Στο Ιατρείο της κ Πάνου ο ασθενής θα αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα, σεβασμό και απεριόριστη διάθεση προσφοράς.

Η συνεχής ενημέρωση στην εξέλιξη της Νεφρολογίας, η Κλινική εμπειρία της ιατρού η οποία εκτείνεται σε όλο το φάσμα της Νεφρολογίας καθώς και η συνεργασία της με τις μεγαλύτερες Νεφρολογικές Κλινικές σε όλη την Ελλάδα εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη και συνεχή αντιμετώπιση του νεφρολογικού ασθενή.

Η νεφρολογική ειδικότητα καλείται να αντιμετωπίσει ασθενείς με κλινικά προβλήματα όπως:

 • Χρόνια Νεφρική Νόσος και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια όλων των σταδίων.
 • Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια- ( Διάγνωση-αντιμετώπιση-αποκατάσταση)
 • Υπέρταση
 • Διαβητική νεφροπάθεια
 • Αιματουρία Μικροσκοπική και μακροσκοπική
 • Λευκωματουρία
 • Σπειραματονεφρίτιδες ( Πρωτοπαθείς ή Δευτεροπαθείς)
 • Νεφρωσικό/νεφριτιδικό σύνδρομο
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές ( Υπονατριαιμία-υπερανατριαιμία, Υπερκαλιαιμία-υποκαλιαιμία-Υπερασβεστιαιμία-υπασβεστιαιμία κλπ)
 • Νεφρολιθίαση-Λοιμώξεις του ουροποιητικού
 • Καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρός
 • Πολυκυστική νόσος των νεφρών και άλλα κληρονομικά νοσήματα
 • Μεταβολικά νοσήματα και νεφρός
 • Προετοιμασία και παρακολούθηση ασθενούς πριν την μεταμόσχευση.
 • Παρακολούθηση ασθενούς μετά την μεταμόσχευση σε συνεργασία πάντα με το Μεταμοσχευτικό Κέντρο.

Η σταδιοποίηση της χρόνιας νεφρικής νόσου και ο περιορισμός του ρυθμού εξέλιξης αυτής αποτελεί για την ιατρό πρωταρχικό μέλημα. Η διάγνωση, ο χειρισμός και η θεραπεία των κλινικών προβλημάτων του κάθε ασθενή εξατομικεύεται. Ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση δίνεται στο διαιτολόγιο του, βάσει της νεφρολογικής πάθησης που υπάρχει. Το διαιτολόγιο και η κατάσταση θρέψης σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες, ανά περίπτωση (όπως στο Νεφρωσικό σύνδρομο , στην Οξεία και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια , όταν συνυπάρχει Σακχαρώδης Διαβήτης, Υπέρταση κλπ,) επισημαίνονται ανά ασθενή.